Workshop

Workshop PSYCHOHYGIENA

Sebezkušenostní workshop s tématem psychohygiena.

Dostanete ucelené teoretické zakotvení v tématu psychohygiena. Dozvíte se,  jaký vliv má stres na naši psychiku i jak se efektivně starat o své psychické zdraví. Především si všechny techniky vyzkoušíte a naučíte se je aplikovat v každodenním životě.

  • Svalová relaxace
  • Všímavost
  • Skenování těla
  • Kotvení v 5 smyslech

Kurze Vás provedu já a Mgr. Marija Škrochová (psycholožka v Hamzově léčebně pro děti a dospělé, frekventantka výcviku v KBT a lektorka kurzů s tématem psychohygiena).

Termín: 21.1.2023

Čas: 10 - 16 hodin (s hodinovou přestávkou na oběd, procházku)

Místo: Chrudim (bude upřesněno)

Cena: 1 400 Kč (pro přihlášené do 31.12.2022), 1 500 Kč (pro přihlášení do (21.1.2023)

Storno poplatky: 30 % pro odhlášené 14 dní před termínem workshopu, 100 % pro odhlášené 14 dnů a méně před termínem workshopu