Pracovní zkušenosti

2021 - nyní

Lektorka kurzů Krizové intervence pro Duchaplné kurzy

2019 - nyní

Soukromá praxe

2019 - 2020

Attavena, o. p. s.

Psycholog - individuální pracovně - motivační analýzy 

2017 - nyní

Armáda České republiky

Psycholog - psychologické poradenství, přednášková činnost, psychodiagnostika, účast v zahraniční operaci v Afghánistánu

2016 - 2017

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

Psycholog - psychodiagnostika, podpůrná terapie, práce s pacienty s neurologickým onemocněním

2015-2016

Neurokognitivní trénink Fakultní nemocnice Brno Bohunice

Vedení lekcí individuálního kognitivního tréninku

2015

Psychiatrická nemocnice Černovice odd. XXI., Projekt Spolu

Vedení lekcí skupinového kognitivního tréninkuOdborné kurzy


Psychoterapeutický výcvik KBT / Institut KBT Hradec Králové/ 910 hodin/ 2015 - 2020

Kurz kompletní krizové intervence / D-centrum Liberec/ 150 hodin

Kurz práce s tělem v kontextu adlerovské psychologie / Mansio v.o.s. / 48 hodin

Kurz Psycholog ve zdravotnictví / Celoživotní vzdělávání MU Brno/ 72 hodin teoretická část

Specifika krizové intervence při spolupráci s člověkem se sebevražednými tendencemi / Mgr. Jana Rečková/ 8 hodin

Zvládání agrese / Dis. Daniel Kaucký, Mgr. Michal Horák/ 16 hodin

Hypnóza - tajemství a skutečnost / Mgr. Daniel Žahour/ 16 hodin

Kurz Kresba stromu/ Mgr. Zdeněk Altman/ 16 hodin

Workshop: Karty se zobrazením emocí: Emotion cards/ Mgr. Lenka Tříletá/ 2 hodiny

Vzdělání

2018 Rigorózní řízení

2011 - 2016 Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, jednooborová psychologie

2010 - 2011 Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

2006 - 2010 Gymnázium Josefa Ressela