Na čem můžeme společně pracovat

 • vztahové problémy (partnerské, rodinné, problémy ve vztahu s vrstevníky apod.)
 • náročné životní situace, krize
 • vztah k sobě, sebevědomí
 • poradenství v oblasti psychosomatických onemocnění
 • úzkostné poruchy
 • nespokojenost sama se sebou, nízká sebedůvěra, pocity vlastní nedostatečnosti
 • poruchy příjmu potravy
 • závislosti
 • problémy s komunikací
 • poruchy spánku
 • rozvoj dovedností (sebemotivace, komunikace, asertivita, time-management)
 • zvládání stresu, psychohygiena a relaxace
 • syndrom vyhoření


Štěstí nespočívá v tom, že nemáme problémy. 

Skutečné štěstí hledejme v tom, že jsme schopni se problémům postavit, bojovat s nimi a občas nad nimi zvítězit.

Z. Baumgartner